Delta logo

De Groene Belangenbehartiger (DBG) is een energieleverancier voor de agrarische sector. Zij hebben hun aanbod aangepast aan de behoefte van het boerenbedrijf. DGB Energie vindt klantgerichtheid en persoonlijke benadering erg belangrijk. In de grondslag wil DGB Energie de boeren ontzorgen en ondersteunen zij de boeren op verschillende gebieden en richten zich niet alleen op de energie. De klantenservice is bemand met werknemers die ervaring en kennis hebben van de agrarische sector..

Op dit moment wordt de energie van DGB grotendeels opgewekt uit biomassa; maar liefst 79% van de elektriciteit is hieruit afkomstig. De overige 21% wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen als kolen en aardgas. De Groene Belangenbehartiger wil de energieproductie in de komende jaren groener en duurzamer maken, maar kan op dit moment nog niet worden gezien als een hele duurzame energieleverancier.
 

Producten

  • Energie gas en elektriciteit particulier
  • Energie gas en elektriciteit agrarisch
  • Energie gas en elektra zakelijk
 

DGB Energie B.V.

Lange Spruit 1a, 7773 NE Hardenberg
T: 0523-683339
E: info@dgbenergie.nl

www.dgbenergie.nl

In de stroomranglijst kun je zien hoe groen jouw energieleverancier is. Samen met de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise heeft greenpeace ook dit jaar weer een onderzoek gedaan naar alle bedrijven die in Nederland stroom aan consumenten verkopen. Bekijk hieronder hoe goed jouw stroomleverancier scoort.

Hoe groen is DGB energieleverancier?
Achterblijver

Drie categorieën

Voorlopers

Dit zijn leveranciers die meewerken aan de overgang naar een schone energievoorziening. Ze bouwen bijvoorbeeld windmolens of kopen windstroom via langjarige contracten. Deze bedrijven investeren niet in kolencentrales. Wil je bijdragen aan schone energievoorziening? Stap dan over naar een voorloper.

Middenmoters

Veel grote bedrijven, zoals Nuon en Essent, vallen onder de middenmoters. Middenmoters zijn vaak nog geworteld in de vervuilende fossiele energie, maar investeren (via hun moederbedrijven) ook in energie uit hernieuwbare bronnen. 

Achterblijvers

Bij de achterblijvers overschaduwt de betrokkenheid bij kolen- of kerncentrales eventuele duurzame initiatieven. Kenmerkend voor de achterblijvers is dat zij grijze stroom inkopen, maar als groene stroom leveren aan consumenten. Dit kan doordat deze bedrijven de grijze stroom eigenlijk ‘vergroenen’ met groene stroom certificaten.

thermometer consumentenmarkt
Scroll naar top