Greenchoice is een Rotterdamse energieleverancier die zich vanaf 2001 heeft ingezet voor groene keuzes. Zij leveren alleen energie uit zon, wind, water of biomassa. Door te kiezen voor onuitputtelijke bronnen wordt de wereld er beter van. Volgens Greenchoice is een groene keuze in energie makkelijk en zinvol. 

In 2020 willen zij alle energie die zij leveren voor 100% in Nederland opgewekt hebben. Dit is momenteel 70%. Ook streven zij naar een wereld waarbij iedereen hun eigen energie opwekt. Dit kan bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. 

Greenchoice is de grootste 100% groene energieleverancier. Zij zijn de enige die groene stroom en bosgecompenseerd gas leveren. De uitstoot van niet-duurzame energie wordt gecompenseerd door het planten van bomen/bossen. 

Ze hechten veel waarde aan een hoge klantenwaardering. En dat merken wij op de website ook. Elk half jaar vragen wij de gebruikers van onze website om de leveranciers te beoordelen. Greenchoice is nu al drie maal op rij verkozen tot beste leverancier door onze gebruikers. Dit komt o.a. door geen betaald nummer te hebben en de handige website, waarbij je een eigen online dossier hebt waar je van alles op kunt terugvinden en wijzigen. 

Het bijzondere aan de contracten van Greenchoice is dat deze altijd kosteloos opzegbaar zijn. Je hoeft dus nooit een opzegvergoeding te betalen als je een contract voortijdig opzegt bij Greenchoice.

 

Producten

 • Energie Gas en Elektriciteit
  Groene stroom uit bronnen; Zonne-energie, Windenergie, Waterkracht en Biovergisting
  Groene gas uit bronnen; 100% gecompenseerd gas en Biogas/Groen gas
 • Zelf opwekken
  Eigen windenergie
  Eigen zonne-energie
  Energiecoöperaties
  Wek op advies
 • Besparen
  Warmtepomp
  BOKS Slim
  BOKS Live
 

Klantenservice
T 010 478 23 26 Op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Op zaterdag tussen 8.30 en 17.00 uur

E vragen@greenchoice.nl

Zakelijk
T 010 850 06 61 (lokaal tarief) Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
E-mail via Contactformulier
Uw contract checken?
Bel met: 010 747 02 22

 

Adres:
Kruisplein 15
3014 DB Rotterdam

In de stroomranglijst kun je zien hoe groen jouw energieleverancier is. Samen met de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise heeft greenpeace ook dit jaar weer een onderzoek gedaan naar alle bedrijven die in Nederland stroom aan consumenten verkopen. Bekijk hieronder hoe goed jouw stroomleverancier scoort.

Hoe Groen is Greenchoice?
Greenchoice

Drie categorieën

Voorlopers

Dit zijn leveranciers die meewerken aan de overgang naar een schone energievoorziening. Ze bouwen bijvoorbeeld windmolens of kopen windstroom via langjarige contracten. Deze bedrijven investeren niet in kolencentrales. Wil je bijdragen aan schone energievoorziening? Stap dan over naar een voorloper.

Middenmoters

Veel grote bedrijven, zoals Nuon en Essent, vallen onder de middenmoters. Middenmoters zijn vaak nog geworteld in de vervuilende fossiele energie, maar investeren (via hun moederbedrijven) ook in energie uit hernieuwbare bronnen. 

Achterblijvers

Bij de achterblijvers overschaduwt de betrokkenheid bij kolen- of kerncentrales eventuele duurzame initiatieven. Kenmerkend voor de achterblijvers is dat zij grijze stroom inkopen, maar als groene stroom leveren aan consumenten. Dit kan doordat deze bedrijven de grijze stroom eigenlijk ‘vergroenen’ met groene stroom certificaten.

thermometer consumentenmarkt
Scroll naar top