Huismerk Energie is een kleine energieleverancier die in 2012 is opgericht door Peter den Biesen en Loek Otters. Zij willen zich onderscheiden door een hoogwaardige klantenservice en duidelijkheid te bieden over de herkomst van energie. 


Het liefst zien ze dat heel Nederland voorzien wordt van wind- en zonne-energie uit de eigen omgeving. Ze leveren zelf ook zonne- en windenergie die is opgewekt in Nederland. Ook stimuleren ze de opwekking van energie en willen ze hierbij helpen. 

Ze focussen zich op lokaal geproduceerde groene energie. Zij hebben voor het product ‘Lokaal groen’ een HIER Klimaatbewust certificaat. Doordat zij een kleinschalige organisatie zijn, kunnen zij (naar eigen zeggen) zeer efficiënt en persoonlijk te werk gaan. Hierin verschillen zij van de grotere energieleveranciers.

Adres: 
Kerkenbos 1057
6546 BB Nijmegen

Telefoon: 088 105 1122
E-mail: info@huismerkenergie.nl.

In de stroomranglijst kun je zien hoe groen jouw energieleverancier is. Samen met de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise heeft greenpeace ook dit jaar weer een onderzoek gedaan naar alle bedrijven die in Nederland stroom aan consumenten verkopen. Bekijk hieronder hoe goed jouw stroomleverancier scoort.

Hoe groen is Huismerk Energie?
Voorlopers

Drie categorieën

Voorlopers

Dit zijn leveranciers die meewerken aan de overgang naar een schone energievoorziening. Ze bouwen bijvoorbeeld windmolens of kopen windstroom via langjarige contracten. Deze bedrijven investeren niet in kolencentrales. Wil je bijdragen aan schone energievoorziening? Stap dan over naar een voorloper.

Middenmoters

Veel grote bedrijven, zoals Nuon en Essent, vallen onder de middenmoters. Middenmoters zijn vaak nog geworteld in de vervuilende fossiele energie, maar investeren (via hun moederbedrijven) ook in energie uit hernieuwbare bronnen. 

Achterblijvers

Bij de achterblijvers overschaduwt de betrokkenheid bij kolen- of kerncentrales eventuele duurzame initiatieven. Kenmerkend voor de achterblijvers is dat zij grijze stroom inkopen, maar als groene stroom leveren aan consumenten. Dit kan doordat deze bedrijven de grijze stroom eigenlijk ‘vergroenen’ met groene stroom certificaten.

thermometer consumentenmarkt
Scroll naar top